Logopediste

Els Van den Hende

Aanmelding


Een aanmelding kan door verschillende personen of instanties gebeuren. Zo kunnen ouders of cliënten zelf contact opnemen met de logopedist of kan een leerkracht of zorgleerkracht, het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding), een huisarts, een neuroloog, een orthodontist, … aanraden om een logopedist te contacteren. Doorgaans gebeurt dit aan de hand van een telefoontje. Hierbij wordt dan een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek en onderzoek.


Onderzoek

Eerst volgt een anamnese gesprek om zo de hulpvraag te weten. We brengen u daarbij op de hoogte van de praktische werking van de praktijk. Daarna volgt een uitgebreid onderzoek. Tijdens het onderzoek wordt de aard en de ernst van de problemen bepaald aan de hand van bepaalde testen. Hiervan wordt dan een verslag (aanvangsbilan) opgesteld en overgemaakt aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Bij deze aanvraag is ook een voorschrift nodig. Dit voorschrift kan van een NKO- arts, pediater, neuroloog, orthodontist, … zijn en is afhankelijk van de problematiek.
U brengt best een klevertje van uw ziekenfonds mee.

De adviserend geneesheer bepaalt of de aanvraag goedgekeurd wordt of niet. Voor heel wat stoornissen geldt de goedkeuring voor een periode van 1 jaar. 

Daar de praktijk geconventioneerd is, zijn de prijzen vastgesteld door het RIZIV. Bij een goedkeuring van de mutualiteit krijgt u van onderstaande bedragen steeds 75% terugbetaald. 

Na één jaar moet een nieuwe testing gebeuren om de evolutie na te gaan. Om deze testing uit te voeren is een nieuw voorschrift van de huisarts nodig. De gegevens van dit evolutieonderzoek komen eveneens in een verslag (evolutieverslag) en worden overgemaakt aan de adviserend geneesheer.


PRESTATIE

Aanvangsbilan
Evolutiebilan
Individuele sessie van 30 min.
Individuele sessie 30' op school
Individuele sessie van 60 min.

HONORARIA

32,30€ per half uur
45,90€
23,60€
22,80€
47,60€

TERUGBETALING VIA HET ZIEKENFONDS

24,70€
34,90€
18,10€
16,80€
36,40€


Bij articulatieproblemen is deze procedure anders en afhankelijk van ziekenfonds tot ziekenfonds.
Ook het bedrag van terugbetaling varieert van mutualiteit tot mutualiteit. In dat geval leggen wij u de procedure tot terugbetaling verder uit.