Logopediste

Els Van den Hende

Logopedische groepspraktijk Els


Welkom bij de logopedische praktijk van Els Van den Hende en collega's Jana Vandaele en Melanie Vermeiren.


Het woord "logopedie" is een samentrekking van de Griekse woorden "logos" en "paidein". "Logos" staat voor "gesproken woord" en "paidein" voor opvoeden. Logopedie betekent dus "opvoeden tot het gesproken woord".


Logopedie wordt echter niet meer zo "eng" bekeken. Het is veel ruimer dan "het mooi leren praten". In de logopedie gaat het vandaag meer over de hulpverlening bij beperkingen en stoornissen in de communicatie. Communicatie is echter meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder spraak, stem, taal, lezen en schrijven, … Elke ouder maakt zich wel eens zorgen over de prestaties van zijn kind.
Heeft hij nu een probleem met taal?
Is het normaal dat ze nog spellend leest?
Vanaf welke leeftijd hoort een kind een -r- te kunnen uitspreken?
Is het normaal dat mijn kind al 2 weken hees is?
Bij ons kan u terecht voor een gesprek en eventuele screening of testing. Op die manier kunnen we een passende oplossing zoeken. Die kan bestaan uit indirecte therapie (tips voor thuis) of directe therapie (behandeling).

Ook volwassenen worden ondersteund in hun problematiek: spraakmoeilijkheden, woordvindingsproblemen, slikstoornissen, enz.
Voor elke patiënt zoeken we naar een efficiënte behandeling, waarbij de patiënt zich comfortabel voelt. We streven eveneens naar een vlotte samenwerking met leerkrachten, zorgcoördinatoren, CLB, artsen, neurologen, orthodontisten, e.a.

Dankzij jarenlange ervaring, overleg, gericht onderzoek en regelmatige bijscholingen staan wij garant voor een vlotte, kwalitatieve en individuele behandeling.

Aangezien wij geconventioneerde logopedisten zijn, is het honorarium en het terugbetalingstarief van een behandeling wettelijk vastgelegd. Voor een groot aantal stoornissen is er een tegemoetkoming voorzien via de mutualiteit. (cfr."Tarieven")

Bij neurologische problemen zijn huisbezoeken, regio Belsele, Sinaai en Sint-Niklaas, mogelijk. Articulatiestoornissen (en eventueel taal- en leerstoornissen) kunnen ook op school behandeld worden, mits toestemming van de schooldirectie.