Logopediste

Els Van den Hende

Links

Bijkomende informatie omtrent tarieven en terugbetaling kan je vinden op de site van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. www.riziv.be 

Heel wat nuttige informatie omtrent logopedie kan je terugvinden op de website van de beroepsvereniging van logopedie:
www.vvl.be