Logopediste

Els Van den Hende

U kan bij ons terecht voor:

 • preventie, onderzoek, diagnose, behandeling en follow-up van:
    - spraakstoornissen (het niet of verkeerd uitspreken van klanken)
    - fonologische stoornissen (het niet gebruiken van bepaalde klanken en/of woorden op ongewone wijze vereenvoudigen door het toepassen van fonologische processen)
    - myofunctionele stoornissen (foutief slikpatroon, habitueel mondademen, open mondgedrag,…)
    - taalstoornissen (vertraagde of afwijkende taalontwikkeling, secundaire taalstoornis, dysfasie,…)
    - leerstoornissen (lezen - dyslexie, spelling - dysorthografie, rekenen - dyscalculie)
    - stemstoornissen (heesheid, verkeerd stemgebruik, stemhygiëne, …)
    - neurologische stoornissen (afasie, dysartrie, dysfagie,…)
 • al uw vragen omtrent logopedie
 • leerniveaubepaling
 • studie-begeleiding


Onze troeven zijn: 

 • jarenlange ervaring
 • gemotiveerd en enthousiast trio
 • geen grote groepspraktijk, bewust beperkt gehouden tot 3 therapeuten om kwalitatief, persoonlijk en individueel te kunnen blijven werken.
 • rustige kindvriendelijke omgeving
 • praktijk is centraal gelegen tussen Belsele en Sinaai
 • geen parkeerproblemen  


De praktijk bestaat uit 3 enthousiaste logopedisten:

Van den Hende Els, zaakvoerderStudies, bijscholingen en ervaring:

- Afgestudeerd als logopediste aan het Vesaliusinstituut te Gent, specialisatie Leerstoornissen, met onderscheiding. 
- Afgestudeerd als orthoptiste aan de Artevelde Hogeschool te Gent, met onderscheiding. 
- Postgraduaat "Stedelijke Normaalgangen voor Buitengewoon Onderwijs" te Antwerpen. 
- Meer dan 28 jaar ervaring in onderzoek en behandeling van spraak-, taal-, leer- en ontwikkelingsstoornissen. 
- Meer dan 25 jaar ervaring in het begeleiden van kinderen in het Buitengewoon Onderwijs en kinderen met Autisme. 
- Gedurende enkele jaren werkzaam geweest als logopediste in een Taalactiveringsproject. 
- Meer dan 10 jaar ervaring als orthoptiste in het U.Z. Middelheim en Paola kinderziekenhuis te Antwerpen. 
- Verder zeer geregeld bijscholingen en up-to-date houden van kennis via vakliteratuur, diverse workshops, congressen en studiedagen omtrent spraak- en taalstoornissen, leerstoornissen, aandachtsstoornissen (ADD, ADHD,enz.), fonologische stoornissen, faalangst, autisme, psychomotoriek, ondersteunende communicatie, e.a. 

 Werk: Logopediste in de praktijk "Medimmo : Van den Hende Els", samen met collega's Jana en Melanie.
Logopediste in het Buitengewoon Onderwijs "Burchtse Weel".  

Vandaele JanaStudies, bijscholingen en ervaring:

- Afgestudeerd als master in de logopedische en audiologische wetenschappen (afstudeerrichting logopedie) aan de Universiteit Gent, met grote onderscheiding.
- Bewijs van pedagogische bekwaamheid behaald aan de Universiteit Gent, Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen.
- Aanvankelijk extra ervaring opgedaan als logopediste in de multidisciplinaire groepspraktijk "Flink", daarna werkzaam in groepspraktijk "Medimmo" met collega Els en Melanie en logopediste in het ondersteuningsnetwerk.
- Regelmatig volgen van bijscholingen, studiedagen, workshops, alsook het lezen van vakliteratuur om up-to-date te blijven omtrent leerstoornissen, articulatie-en taalstoor- nissen, aandachtsstoornissen, cognitieve stoornissen, neurologische stoornissen, e.a.

Werk: Fulltime logopediste in groepspraktijk "Medimmo", samen met collega Els Van den Hende.

Vermeiren Melanie


Studies, bijscholingen en ervaring:

- In juni 2018 afgestudeerd als logopediste aan de Arteveldehogeschool te Gent, met onderscheiding.
- Ervaring opgedaan bij volwassenen met stemproblemen en neurologische spraak- en taalstoornissen als stagiaire logopedie op de dienst revalidatie van het AZ Nikolaas te Sint-Niklaas.
- Ervaring opgedaan bij kinderen met spraakstoornissen en foutieve mondgedragingen, leerstoornissen, slikproblematieken en taalstoornissen als stagiaire logopedie bij zelfstandige praktijk “Marjon Droogendijk” te Sint-Niklaas.
- Ervaring opgedaan bij kinderen met spraakstoornissen en foutieve mondgedragingen, leerstoornissen en taalstoornissen als stagiaire logopedie bij “Logopedische Multidisciplinaire Groep” te Gent.
- Deelgenomen aan studiedag ‘slikproblemen bij volwassenen’ bij de HoGent. Zal regelmatig deelnemen aan bijscholingen, studiedagen en workshops om up-to-date te blijven omtrent spraak- en taalstoornissen, leerstoornissen, neurologische stoornissen e.a. 

Werk: logopediste in groepspraktijk “Medimmo”: samen met collega’s Els Van den Hende en Jana Vandaele.